July 17, 2024

Tổng hợp tài khoản weibo của sao nam Trung Quốc | Weibo sao Hoa ngữ

Dưới đây là tài khoản weibo của các sao nam Hoa ngữ (nam thần, tiểu thịt tươi, ca sĩ, diễn viên Trung Quốc) để mọt follow, theo dõi thần tượng của mình.

Weibo Sao Nam Hoa Ngữ 

Tạ Đình Phong 锋味: http://www.weibo.com/u/6280362341

Ngô Diệc Phàm Mr_凡先生: http://www.weibo.com/u/3591355593

Lộc Hàm M鹿M: http://www.weibo.com/u/1537790411

Trần Vỹ Đình William威廉陈伟霆 : http://www.weibo.com/williamchanwaiting

Lý Dịch Phong 李易峰: http://www.weibo.com/liyifeng2007

Tỉnh Bách Nhiên 井柏然: http://www.weibo.com/boranjing

Trương Nghệ Hưng 努力努力再努力x : http://www.weibo.com/u/2706896955

Dương Dương 杨洋icon: http://www.weibo.com/u/1815418641

Vương Tuấn Khải TFBOYS-王俊凯: http://www.weibo.com/tfwangjunkai

Vương Nguyên TFBOYS-王源: http://www.weibo.com/tfwangyuan

Dịch Dương Thiên Tỉ TFBOYS-易烊千玺: http://www.weibo.com/tfyiyangqianxi

Trần Học Đông 陈学冬: http://www.weibo.com/cheneydong

Quách Kính Minh 郭敬明 : http://www.weibo.com/guojingming

Huỳnh Hiểu Minh 黄晓明 : http://www.weibo.com/huangxiaoming

Hoàng Tử Thao SwaggyT-ao : http://www.weibo.com/u/2713968254

Lý Thần 李晨 : http://www.weibo.com/lichenlichen

Hà Cảnh 何炅: http://www.weibo.com/hejiong

Lý Duy Gia 李维嘉: http://www.weibo.com/u/1413971423

Đỗ Hải Đào 杜海涛: http://www.weibo.com/duhaitao

Đặng Siêu 邓超: http://www.weibo.com/dengchao

Đàm Tùng Vận 谭松韵seven: http://www.weibo.com/xiaotan16

Lưu Hạo Nhiên 刘昊然turbo: http://www.weibo.com/u/2870450862

Trương Nhất Sơn 张一山: http://www.weibo.com/superyishan0505

Vương Tổ Lam 王祖藍: http://www.weibo.com/u/1730330447

Lâm Tuấn Kiệt 林俊杰: http://www.weibo.com/jjlin

Lý Vinh Hạo : http://www.weibo.com/leeyoungho

Vương Lực Hoành 王力宏: http://www.weibo.com/leehom

Trần Khôn 陈坤 : http://www.weibo.com/chenkun

Trần Hách 陈赫: http://www.weibo.com/chenhe09

Tiết Chi Khiêm 薛之谦: http://www.weibo.com/xuezhiqian

Đại Trương Vỹ 大张伟: http://www.weibo.com/dazhangwei831

Vương Bảo Cường 王宝强: http://www.weibo.com/wbq

Triệu Hựu Đình HERO趙又廷: http://www.weibo.com/mastachao

Lâm Canh Tân 林更新: http://www.weibo.com/u/1730726637

Thành Long 成龙: http://www.weibo.com/jackiechan

Minh Đạo 明道 : http://www.weibo.com/u/1632798537

Ngô Lỗi 吴磊LEO: http://www.weibo.com/u/2142058927

Chung Hán Lương 钟汉良: http://www.weibo.com/zhonghanliang

Lý Trị Đình 李治廷 : http://www.weibo.com/u/2945931603

Lưu Khải Uy 刘恺威: http://www.weibo.com/u/1557721227

Lý Hoành Nghị L李宏毅: http://www.weibo.com/u/5196622863

Lưu Đức Hoa 刘德华影工场: http://www.weibo.com/809080765

Lý Thuần 李纯Frida: http://www.weibo.com/lichunlm

Lưu Hạo Nhiên 刘昊然turbo : http://www.weibo.com/u/2870450862

Ngô Lỗi 吴磊LE” http://www.weibo.com/u/2142058927

Ngô Tôn 吴尊 : http://www.weibo.com/u/3879293449

Ngô Kỳ Long 吴奇隆: http://www.weibo.com/wuqilong

Ngô Tú Ba 吴秀波 : http://www.weibo.com/u/1829886203

Vương Đại Lục 王大陸TaluWang: http://www.weibo.com/u/1101675253

Vương Thiên Nguyên 王千源: http://www.weibo.com/wangqianyuan2011

Vương Nhất Bác UNIQ-王一博 : http://www.weibo.com/u/5492443184

Vương Khải 王凯kkw: http://www.weibo.com/kaikai0818

Vương Tư Thông 王思聪 : http://www.weibo.com/sephirex

Vương Gia Nhĩ 王嘉尔: http://www.weibo.com/jacksonwangG7

Vương Gia 王嘉Jevon : http://www.weibo.com/u/5918579009

Lưu Triết Hồn: https://www.weibo.com/u/3122665005

Trương Hàn 张翰: http://www.weibo.com/zhanghan1006

Hồ Ca: http://www.weibo.com/hu_ge

Cận Đông: http://www.weibo.com/u/1093897112

Hình Chiêu Lâm: https://www.weibo.com/u/2608419283

Tống Uy Long: https://www.weibo.com/u/5659134235

Trương Hiểu Khiêm: https://www.weibo.com/u/1951031735

Hoa Thần Vũ: https://www.weibo.com/u/1624923463

Thành Nghị ( 成毅 ): http://weibo.com/u/2060419113

Lưu Học Nghĩa ( 刘学义 ): http://weibo.com/lxy199076

Mao Tử ( 茅子俊 ): http://weibo.com/2009mzj

Tần Tuấn Kiệt ( 秦俊杰 ): http://weibo.com/u/1827234850

Lục Nghị ( 陆毅 ): http://weibo.com/luyi

Viên Văn Khang ( 袁文康 ): http://weibo.com/yuanwenkang

Hàn Đông Quân ( 韩东君 ) : http://weibo.com/elvishan

Trinh Sát Quốc Gia ( Phong Hành Studio ): http://weibo.com/iampaparazzi

Tiêu Chiến:

Updating …

Nguồn chủ yếu từ: Cbiz – Trà Xanh Chanh Đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *