Đã hơn nửa chặng đường, Sở Kiều Truyện vẫn đang là bộ phim khiến mọt phim Trung điên đảo không chỉ bởi nội dung hấp dẫn và còn bởi dàn nam thần siêu cấp đẹp trai. 1. Vũ Văn Nguyệt – Lâm Canh Tân Vũ Văn Nguyệt – chàng công tử nhà Vũ Văn đầy