Dưới đây là list những bộ phim hoạt hình (anime) đam mỹ hay mà fan boy’s love (Yaoi) khó lòng bỏ qua. Gakuen Heaven Phim được chuyển tác từ PC game cùng tên gakuen heaven: boy’s love scramble. Nội dung của phim cũng dựa trên game mà ra, nhưng đã được lọc lại bớt cho