Widows – Khi các góa phụ hành động là quả bom lạ và hấp dẫn quy tụ dàn sao hành động da màu lẫn da trắng nổi tiếng sẽ ra mắt vào tháng 12 này. Widows là một bộ phim hành động quy tụ dàn sao da màu lẫn da trắng nổi tiếng Widows: Bom