Dù chỉ là nam phụ trong Sở Kiều truyện thế nhưng độ HOT và sức nóng của chàng “Yến Tuân” Đậu Kiêu còn hơn cả nam chính. “Mưu nam lang” của Trương Nghệ Mưu Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An thuộc Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông nội anh là văn công trong đoàn trường và