Ngoài Ảnh đế trộm cưới thì đây là top truyện ngôn tình được đọc nhiều nhất tháng 4 vừa qua mà chúng tôi tổng hợp để mọt thưởng thức. Làm Phi Xuyên suốt trong truyện Làm Phi của tác giả Lệ Tiêu, Tịch Lan Vi vốn nghĩ rằng chuyện may mắn nhất trong cuộc đời