Tổng hợp top những truyện xuyên không hay được đọc nhiều nhất tháng 7/2019 cho mọt yêu thể loại xuyên qua thời gian với những tình huống dở khóc, dở cười. Siêu Cấp Gen Ngươi đã nghe qua thuật chế tác gen chưa? Từ khi Trần Phong ở bên trong một ngàn tỷ loại gen