Và đây là 5 phim  hành động Mỹ hứa hẹn sẽ công phá phòng vé năm 2020 mà mọt yêu thể loại này chắc chắn không thể bỏ qua. No Time To Die Là bộ phim thứ 25 về siêu điệp viên James Bond, No Time To Die (Tựa Việt: Chưa Phải Lúc Chết) cũng