Tag: Tiêu Chiến

Tiêu Chiến Profile: Thông tin tiểu sử chàng mỹ nam mới nổi của nhóm X NINE

Cùng tìm hiểu profile Tiêu Chiến (ngày sinh, chiều cao, weibo, wiki …), thông tin tiểu sử chàng mỹ nam Cbiz mới nổi của nhóm X NINE cùng những bộ phim mà Tiêu Chiến đã tham gia nhé! Tiêu Chiến Profile Tên: Tiêu Chiến (Tiếng Hoa: 肖战 – XiaoZhan) Biệt hiệu: Chiến Chiến Ngày sinh: