Dưới đây là 6 truyện hay thuộc thể loại ngôn tình và đô thị được đọc nhiều nhất tháng 12/2017 theo thông kê của trang đọc truyện online. Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào Ông trùm giải trí bí mật cưng chiều cô vợ của tác giả Công