Thiên thần công lý – Peppermint là bộ phim hành động ấn tượng theo phong cách Taken & cũng đầy cảm xúc về tình cảm mẹ con. Peppermint có nội dung hấp dẫn với nhiều nút thắt bất ngờ Peppermint xoay quanh gia đình nhỏ đầy tiếng cười của Riley North (Jennifer Garner). Dù cuộc