Top truyện đam mỹ ngắn full cho hủ nữ bận rộn đi học, đi làm thưởng thức những lúc rảnh rỗi nhé! Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam Số chương: 72 + 1 phiên ngoại Thể loại: sinh tử, cường cường, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ sau ngược công, mỹ công mỹ thụ,