Tổng hợp top truyện đam mỹ ngược luyến tàn tâm, ngược tâm ngược thân khiến hội hủ nữ khóc ròng nhưng vẫn chết mê chết mệt. 1. Chức Nghiệp Thế Thân (tác giả: Thủy Thiên Thừa) Câu chuyện kể về mối tình đam mĩ giữa hai nhân vật là Yến Minh Tu và Chu Tường.