Tác phẩm điện ảnh “Thành Phố Ảo” là bộ phim gây sốt khắp các rạp chiếu phim vừa qua giúp Ji Chang Wook lần nữa khẳng định sức hút và tài năng của mình sau K2. Khả năng biến hóa xuất thần Sinh năm 1987, Ji Chang Wook lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh