Tổng hợp top truyện võng du hay được yêu thích và đọc nhiều nhất nửa đầu năm 2019 cho mọt yêu thể loại này tham khảo. Đô Thị Tàng Kiều Hắn là một tên trùm buôn lậu súng ống đạn dược mánh khóe ngất trời, vì tiền mà liên hệ với mọi tổ chức, từ