Tag: Quan Hiểu Đồng

Tổng hợp nhạc phim Cú đấm ngọt ngào, OST Điềm mật bạo kích 2018

List ca khúc nhạc phim Cú đấm ngọt ngào, OST Điềm mật bạo kích (Sweet Combat) – phim về đề tài thanh xuân nhiệt huyết tuổi trẻ do Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng đóng chính. Thông tin & nội dung phim Cú đấm ngọt ngào Cú đấm ngọt ngào là bộ phim thanh xuân về tình