Viên Hạo Tần Tượng Thành – nam diễn viên mới nổi qua bộ phim đang chiếu Nhất Dạ Tân Nương; được ví như bản sao của Đặng Luân và Jimin (BTS). Viên Hạo: Nam chính Nhất Dạ Tân Nương vừa dễ thương vừa gợi cảm Nhất Dạ Tân Nương là phiên bản cổ trang của