“Chiến binh thiện nghệ” & là ông hoàng của dòng phim hành động quân sự Trung Quốc thế nhưng mức độ nổi tiếng của Nhậm Thiên Dã vẫn còn hạn ch. Có thể nói ngôi sao cơ bắp này là một trong số ít những ngôi sao thành danh muộn màng nhờ nỗ lực của bản thân chứ