Cùng tìm hiểu về nam diễn viên Lý Tử Phong profile (ngày sinh, chiều cao, weibo …), thông tin tiểu sự, sự nghiệp phim ảnh của Li Zifeng nhé! Profile Lý Tử Phong Tên: Lý Tử Phong/李子峰 Giới tính: ai cũng biết là giới tính gì đó rồi :)) Ngày sinh: 06/12/1986 Cung: Nhân Mã Quốc tịch