Tag: Lý Hiện

Lý Hiện Profile: Thông tin tiểu sử nam diễn viên điển trai Hiện Hiện

Profile Lý Hiện (ngày sinh, chiều cao, weibo, Instagram, wiki …), thông tin tiểu sử chàng diễn viên điển trai đóng cặp cùng Dương Tử trong Cá Mực Hầm Mật. Lý Hiện Profile  Biệt danh: Hiện ca, Hiện Hiện, Huấn ca, Nhị ca, Lý Bội Kỳ … Ngày sinh: 19/10/1991 (chàng trai cung Thiên Bình