Tìm hiểu profile Hoa Thần Vũ (ngày sinh, chiều cao, wiki, weibo, biệt danh …); thông tin tiểu sử, tính cách em trai sao Hỏa – hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái. Profile Hoa Thần Vũ Biệt Danh: Hoa Hoa, em trai sao Hỏa Ngày sinh: 07/02/1990 (Bảo Bình) Quê quán: Thập Yển,