Phim Truy Long 2017 thắng lớn, làm sống lại cảm xúc phim Hong Kong

Sau một tuần ra mắt, phim Truy Long đã phá đảo các rạp chiếu, cán mốc hơn 400 triệu NDT. Bộ … Continue reading Phim Truy Long 2017 thắng lớn, làm sống lại cảm xúc phim Hong Kong