Dương Tử profile & thông tin tiểu sử diễn viên Andy Yang, Yang Zi

Tìm hiểu profile Dương Tử (ngày sinh, weibo, wiki…), thông tin tiểu sử nữ diễn viên Andy Yang, Yang Zi – quả tinh Cẩm Mịch của Hương Tựa Khói Sương. Dương Tử Profile Tên: Dương Tử/杨紫/Andy Yang, Yang Zi Ngày sinh: 6/11/1992 Nơi sinh: Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc Dân tộc: Hán Nghề nghiệp: Diễn … Continue reading Dương Tử profile & thông tin tiểu sử diễn viên Andy Yang, Yang Zi